Schrijft jouw organisatie in een consistente, herkenbare taal? Even kijken. Stel, Chris en Kim, de boekhoudkundige en marketingmanager van je organisatie, schrijven beide een flyer uit. Lees je grote verschillen tussen de flyers? Merk je aan de schrijfstijl dewelke van Chris en van Kim is? Dan is er werk aan de winkel. Jouw organisatie heeft er alle baat bij een herkenbare stem te hebben. Een verbale identiteit. Een eigen tone of voice. En wel daarom:

  • Je creëert herkenbaarheid bij mensen. Want zonder tone of voice is je tekst de ene keer heel zakelijk en serieus, de andere keer staat die vol kwinkslagen. Dat is verwarrend voor je publiek. Een consistente taal schept vertrouwen. En vertrouwen is wat mensen doen terugkeren naar een merk.
  • Met de juiste woorden wek je gevoelens op bij je lezer. Persoonlijk, vrolijk of serieus. Meer bepaald: de gevoelens waarmee jij wil dat anderen jouw organisatie associëren.
  • Je onderscheidt je van andere organisaties. Iedereen wil klantvriendelijk en empathisch zijn. Dat zou er nog aan mankeren! De vraag is: hoe breng je dat in de praktijk? Hoe schrijven we dat concreet? En ook: wat zijn je onderscheidende adjectieven die alleen jij kan claimen. We bakenen samen het semantisch veld van je organisatie af. Dat wordt jouw verbaal frame. Waar jij het sterkst in staat.

In vijf stappen naar de tone of voice van jouw organisatie

Stap 1: Analyse ‘as is’

We beginnen de workshop tone of voice met de analyse ‘AS IS’. Hoe schrijft je organisatie momenteel? Wij analyseren jouw teksten. Webteksten, social copy en brieven. Interne en externe communicatie. Online en offline. Allerlei soorten teksten. Zijn die toegankelijk of exclusief? Spontaan of beredeneerd? Fun of serieus? Met objectieve verbale parameters omschrijven wij de huidige schrijfstijl van je organisatie. En die plaatsen we in de verbalizer. Vergelijk de verbalizer met de schuifknoppen van een dj. Je schuift wat naar rechts, wat naar links, meer melodie, minder bas, uptempo, allegro… Zo is het net bij taal: je schrijft op een continuüm van modern of klassiek, optimistisch of realistisch. In de analyse ‘as is’ duiden we aan waar op het continuüm jouw organisatie momenteel schrijft. Dat geeft ons een ijkpunt om naar de volgende stap te gaan.

Stap 2: Workshop tone of voice: narratief, tonalisatie en verbalizer

Na de analyse ‘as is’ gaan we over naar ‘should be’. Eerst brengen we een narratief in kaart. Of beter: bouwen we verder op een narratief dat al bestaat. Waar sta je voor als organisatie? Waar sta je absoluut niet voor? Vervolgens: welk gevoel moet iemand krijgen bij dat narratief? We brengen in cocreatie een set van adjectieven samen. Het liefst waar wat onderscheidende kracht in zit. Belangrijk: we vertrekken hiervoor vanuit de waarden en missie van je organisatie. En die waarden geven we dan een verbaal gezicht met de tonalistie-oefening. We gaan samen op zoek naar een adjectief en beroep voor je organisatie. Een archetype waarin jouw organisatie zal schrijven. De Stoutmoedige sommelier (Imboorling) schrijft anders dan de Bevlogen Coach (Toerisme Vlaanderen). Of dan de Optimistische reisleider (Greenway). Gekozen? Dan bouwen we je archetype verder uit met – en daar is hij weer – de verbalizer. Spelen met de schuifknoppen. Past een spontane stijl bij je organisatie of ben je toch eerder beredeneerd? Modern, klassiek of ergens in het midden? Dat leggen we allemaal vast tijdens de workshop. Aanwezig? Mensen die het bedrijf goed kennen. Directie, brandmanagers, stakeholder… De tekstschrijvers nodigen we uit voor stap drie.

Stap 3: Workshop wervelend schrijven in de tone of voice van je organisatie

Het staat vast: jouw organisatie zal schrijven als een Wijze Reisleider. Of een Realistische Binnenhuisarchitect. En jullie schrijven persoonlijk, modern en toegankelijk. Maar hoe schrijf je zo? Neen, niet op gevoel. We versterken onze inzichten met internationale vakliteruur vanuit de communicatiewetenschappen, gedragswetenschap en taalkunde. Zo proberen we talige keuzes te motiveren. En die technieken leren wij de tekstschrijvers aan tijdens de workshop. Toegespitst op jullie eigen tone of voice.

Stap 4: Referentieteksten schrijven

Jullie narratief is ingekaderd en jullie tone of voice ligt vast. Ook het wervelend schrijven hebben jullie intussen  in de vingers. Tijd voor de volgende stap: verschillende teksten schrijven in de tone of voice van je organisatie waarbij je rekening houdt met een set van variabelen. Activerende en informerende teksten. Brieven en socialmediaposts. Naar collega’s of naar klanten. De tone of voice van je organisatie blijft constant. Tekstdoel, drager en publiek variëren. Dus: schrijven maar. De ene schrijft een vacature, de andere een e-mail naar collega’s, nog een andere een flyer. Wij geven feedback en zorgen dat het binnen jullie toon blijft. Resultaat: zelfgeschreven referentieteksten in jullie tone of voice. Iedereen die een tekst schrijft voor jullie organisatie kan zich vanaf nu baseren op deze teksten.

Stap 4: Onepager

Proficiat, jullie tone of voice ligt vast én je organisatie schrijft als één geheel. In één stijl, met één stem. Een herkenbare stem. Een stem die wij na het traject samenvatten in een onepager. Op één pagina jullie tone of voice uitgelegd. Met het lexicon van jullie organisatie, jullie archetype samengevat en jullie plaats op de schuifknoppen van de verbalizer. Deze onepager gebruik je, samen met de referentieteksten, als briefingsdocument. Voor gelijk wie een tekst schrijft voor jullie organisatie. Zoals Chris en Kim met hun flyer. Wedden dat de copy op hun flyer nu wél in dezelfde toon is?

Boek jouw gratis 30′ tone-of-voice-intakegesprek

Wil je voor je organisatie ook een verbaal helder schrijfkader? Zodat iedereen de organisatie verbaal sterker en herkenbaarder maakt? Niet om meer te schrijven. Neen, zelfs minder maar meer in de juiste toon. Voor wie? Interessant voor elk bedrijf, overheid, profit of non-profit, start-ups, single founder companies. En zeker als er velen (intern en extern) de opdracht krijgen om in naam van de organisatie te schrijven. 

Laat vandaag nog van je horen en boek een 30 minuten gratis intake-gesprek. We luisteren naar jouw verwachtingen en verbale hindernissen, en geven feedback op welke manier we je daarbij kunnen helpen.