Ben je een professional? Dan mag je tekst dat ook uitstralen. Met andere woorden: geen slordigheden, tik- of spellingsfouten. Belangrijk? Ja, want je lezer zal je erop afrekenen als hij een foutje ontdekt. Sterker nog: hij zal vooral dat foutje onthouden in de plaats van je boodschap. Eindredacteur Kaat zet alvast de puntjes op de i.

Een eindredacteur …

maakt t’s van d’s

Zij verandert, maar zij heeft veranderd. Een eindredacteur gaat door je tekst met de luizenkam: is elk woord juist gespeld? Staat er geen komma te veel of te weinig? Is elk woord wel Standaardnederlands? De enige juiste bron is niet het aantal hits op Google maar het Groene Boekje of de Van Dale. Wist je trouwens dat op Woordenlijst.org het volledige Groene Boekje online te raadplegen is?

trekt kromme zinnen recht

Soms begin je een zin, maar door te veel in één keer te willen zeggen, gaat die zin ontsporen. Een prachtig woord bestaat daarvoor: anakoloet. Van het opspeuren van anakoloeten, tantebetjes, contaminaties en tautologieën wordt onze eindredacteur instant vrolijk. Haar vaste steun en toeverlaat is de Algemene Nederlands Spraakkunst. En ja, ook die bestaat intussen volledig en integraal digitaal. Gezien, die tautologie?

scherpt orde in de chaos

Stel: verschillende mensen hebben een bijdrage geleverd aan een eindrapport. Niet enkel een tsunami van woorden, vaak ook een kluwen van schrijfstijlen. Dat maakt een slordige indruk en bovendien is het geen pretje voor de lezer. Daarom: laat je rapport consistent herschrijven door een eindredacteur zodat je met een uniform en helder verhaal naar buiten komt. Je lezer zal dan misschien net iets verder lezen dan enkel het voorwoord. Want het voorwoord, dàt wordt nu eenmaal wel vaak gelezen.

kalmeert je gemoed

Na weken hard labeur is je commerciële folder eindelijk klaar. Met één klik stuur je hem naar de drukker, die er 10.000 exemplaren van uit de persen zal doen rollen. Wil je toch nog even op zeker spelen en het advies van een eindredacteur inwinnen? Neem contact op met Kaat, taalpuriste en eindredactrice bij Scriptorij.