Logo ORI
Jan Bosschem

“Scriptorij is meer dan je tekst omzetten in een leesbaar artikel. Scriptorij doorgrondt het thema en weet de gevoelige snaar van de lezer te raken. Daar krijgen we veel respons op!”
Jan Bosschem – CEO Ori

Opdracht

 • Strategisch communicatiekader uitwerken om coherent te communiceren
 • Houvast voor operationele communicatie
 • Finetunen van strategische bijdrages van offline en online communicatie
 • Website actualiseren met wervende copy
 • Opiniebijdrages schrijven

Aanpak

 • Input van ORI na interviews en analyse documenten
 • Strategische terugkoppeling
 • Verfijnen en scherpstellen van de boodschap volgens het medium
 • Distributie naar media en opvolging

Communicatiedoelstelling

 • Ondersteunen: de leden steunen en versterken in hun bedrijfsomgeving
 • Opiniëren: uiten van standpunten over de meerwaarde van de advies- en ingenieursbureaus
 • Activeren: betrokkenheid creëren
 • Binnen een communicatiekader van beïnvloeden en de organisatie versterken

Uitgewerkt i.s.m. Cibe Communicatie

Taalstrategisch kader

ORI als cruciale en betrouwbare partner aan de beleidstafel bij publieke infrastructuurwerken.

Over ORI

ORI behartigt de belangen van advies- en ingenieursbureaus in België. Dit doet ze door bij federale en regionale beleidsmakers de meerwaarde van innoverende ontwerpen voor de publieke en private ruimte aan te tonen, door een billijke marktomgeving te creëren voor de diensten van advies- en ingenieursbureaus en door samen met haar leden in te zetten op een duurzame, gezonde en veilige omgeving.

Meer info op de website van ORI – advies- en ingenieursbureaus