Schrijf je nu je of u in je teksten. Herkenbare vraag? Twijfel je ook hoe je jouw klanten het beste kan aanspreken? De u-vorm klinkt al snel beleefd en respectvol terwijl de je-vorm redelijk persoonlijk overkomt. Is er eigenlijk een juiste of foute vorm? En liggen je lezers hier eigenlijk van wakker? Laten we het onderzoek van masterstudent Fabian Faviani (verbonden aan KU Leuven) er eens bijnemen.

Hoe staan bedrijven tegenover je of u?

Fabian Faviani onderzocht onder leiding van promotor prof. Eline Zenner en mezelve als copromotor hoe bedrijven omgaan met de je- of u-vorm in een geschreven professionele context. Het testmateriaal? Brieven van een groot verzekeringsbedrijf. In dit blogartikel zoomen we in op drie vragen:

  • Valt de keuze voor je of u op?
  • Stoort de klant zich aan de keuze voor je of u?
  • Wat is de invloed van je of u op het imago van het bedrijf?

Methode

Eerst een woordje over de opzet van het onderzoek. Vooraf hebben we vijf verschillende soorten tekstparen gevormd. Elke deelnemer kreeg willekeurig een van die teksten. De inhoud was bij elke tekst dezelfde: een informatiebrief van een verzekeringsmaatschappij. Om de onderzoeksopzet te maskeren gaven we aan sommige deelnemers ook andere informele taalelementen: versterkende bijwoorden zoals heel, veel of zeer, uitroeptekens en Engelse leenwoorden. Dat zijn Engelse woorden die we in het Nederlands hebben overgenomen omdat er geen Nederlands woord voor bestaat. Een voorbeeld is cases, wat gevallen betekent.

De keuze voor je of u valt niet op

Dit had je misschien niet verwacht, maar de meeste deelnemers merken niet of ze worden aangesproken met je of u. Ook de versterkende bijwoorden springen niet in het oog. En de uitroeptekens nog minder. Die vallen zelfs minder op dan je of u. Wat wel? Het gebruik van de Engelse leenwoorden.

De lezer stoort zich niet aan de keuze voor je of u

Niet alleen valt de keuze voor je of u niet op. De deelnemer stoort zich er ook niet aan. Waar ze zich meer aan storen zijn de Engelse leenwoorden, de versterkende bijwoorden en de uitroeptekens. Je hoofd breken over de juiste vorm is dus niet echt nodig ;-).

De keuze voor je of u beïnvloedt het imago van het bedrijf niet

Ten slotte waarderen de deelnemers het bedrijf niet meer of minder bij je of u. Hoewel ze je toch negatiever evalueren voor het bedrijf dan u. Ook de andere taalversterkers zoals versterkende bijwoorden, uitroeptekens en Engelse leenwoorden laten voor de meeste deelnemers geen indruk achter op het bedrijf.

En nu?

Of je nu de je- of u-vorm gebruikt, veel maakt het niet uit. De kans is zelfs klein dat je lezer het opmerkt, dat hij zich eraan stoort of dat hij je anders zal waarderen. Wil je afstandelijk, formeel en serieus overkomen, dan kan je beter u gebruiken. Communiceer je liever enthousiast, met humor en in open sfeer, dan doe je dat met je.

Kies vooral de vorm die past bij de waarden en normen van je bedrijf.

Referenties

[1] Faviana, Fabian(2019), Pronominale chaos in professionele communicatie. Een perceptie-en attitudeonderzoek naar T/V-pronomina in geschreven professionele communicatie”[masterproef], Ongepubliceerd manuscript, KU Leuven, Faculteit letteren.